1 september 1965

25 jarig jubileum van Mej. P. van Wanrooij

Mejuffrouw P. van Wanrooij was in dienst van 1 september 1940 tot 196?, en was medewerkster eindcontole van de elementen productie.

Bericht uit het Utrechts Nieuwsblad.