Korte biografie over Caspar Paul Herberhold


Het paar rond 1914
Het paar rond 1953

Caspar Paul Herberhold (geboren op 27/01/1885, te Dorf 66, Wadersloh, Duitsland, overleden op 10/02/1967 te Utrecht) was een Duitse immigrant en getrouwd met Anna Maria Agnes zur Lage (geboren op 30/01/1891 te (onbekend), Duitsland, overleden op 4/05/1973 te Utrecht).
Na hun huwelijk immigreerde de familie in 1914 naar Nederland waar het echtpaar zich vestigde in Leeuwarden.
Uit het huwelijk kwam een kind (een jongen) dat echter dood werd geboren op 05 januari 1916 te Leeuwarden, een fragment van de is [hier] te zien.

Het echtpaar verhuisde rond 1917 naar de Veenestraat 14 te Zwolle (en later (1920/1921?)naar de Nieuwemarkt 29), alwaar hij zich liet inschrijven als koopman. Dat het daar niet echt goed lukte is te lezen in dit (zakelijke) faillissement bericht uit augustus 1918.

Na het faillisement, starte Herberhold in 1921 een nieuwe zaak, ditmaal een detailhandel in fietsen, om zich weer eind 1921 uit te laten schrijven uit het KvK register, waarna de familie in januari 1922 verhuisde naar de Leidscheweg 8 te Utrecht (later naar de Naarderweg 29 en tenslotte naar de Mariahoek 1).
Aldaar aangekomen, begon Herberhold opnieuw een rijwielzaak, ditmaal met zijn zwagers (Franz & Ernst zur Lage). Deze zaak groeide zo snel dat ze ook een grossier werden voor rijwielen en aanverwante zaken.
Als nevenactiviteit werden op kleine schaal batterijen gefabriceert in een gehuurde ruimte op een kaaszolder aan de Kromme Elleboogsteeg. Dit sloeg dermate goed aan en door de grote vraag ervan leidde dit uiteindelijk tot de oprichting van de fabriek in 1926.

Omdat de familie goede zaken deed hebben ze gedurende de periode 1922 - 1923 een heuse wereldreis gemaakt, om bij terugkomst weer de 'handen uit de mouwen' te steken.

In 1936 zijn beide genaturaliseerd als Nederlanders (zie ook de pagina uit het overheids document bij 'downloads').

Herberhold hield ook van grote auto's, zo reed hij in de jaren '30 een Lincoln/Ford Zephyr, en in de jaren '50 reed hij een Cadillac.

Beiden zijn begraven op de begraafplaats 'Den en Rust' te Bilthoven.


Uitsnede van de aangifte van het doodgeboren kind.
Bron : Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum.

Bron : NRC Handelsblad 7 augustus 1918


Een Lincoln (Ford) Zephyr, zoals Herberhold indertijd reed.


De auto van Herberhold in de jaren '50.
Met dank aan Hr. L van den Dool.