Periode 1959 - 1972 : Pertrix-Union / Quandt Groep


Quandt groep.
In 1959 verkocht de heer Herberhold al zijn aandelen aan een Canadese firma, die in eigendom was van de Quandt groep, wegens gebrek aan opvolging.
Zo werd Varta (dat toen nog Pertrix-Union heette) indirect eigenaar van de fabriek. Pas in midden jaren '70 werd Herberhold B.V. officieel een onderdeel van het Varta concern.
De heer L. van de Leun volgde de heer Herberhold op als nieuwe directeur, wel bleef hij aan als Commissaris.
De Quandt groep was ook eigenaar van de 'Pertrix-Union' fabriek, welke later de naam 'Varta' ging dragen. De fabriek in Utrecht kwam onder beheer van 'Pertrix-Union' die de productie continueerde en ook bleven er nieuwe producten op de markt te komen.

Het merk 'Varta' was in die tijd nog niet in Nederland te vinden, dit had te maken met het (oorlogs) verleden van de toenmalige eigenaar, de Quandt groep.
Deze famile had ten tijde van WO2 diverse belangen in bedrijven die zaken deden met het Nazi regime. In de loop van de jaren '60 werd deze 'ban' opgeheven en kon Varta onder eigen naam producten leveren en verkopen.

Jubilarissen.
Bij zijn afscheid in 1959 als directeur maakte de heer Herberhold nog een aantal jubilarissen [1] , [2] , [3] gelukkig met deze uitspraak een huis op deze - zelfs naar huidige maatstaven - ongewone manier.
Dit was echter nog geen definitief afscheid, Herberhold bleef nog enige tijd actief als commissaris bij het bedrijf.

Bataafse Accufabriek.
De Bataafse Accufabriek (BAF), was rond dezelfde tijd als Herberhold opgekocht en werd verplaatst van Rotterdam naar Roermond. Later werd de naam vernaderd naar 'Centurion' (link).

BB oefening.
Ook in 1959 vond er weer een 'BB' oefening plaats, ditmaal wel kleiner van opzet, het BB team van de fabriek stak weer een helpende hand toe [1].

Boekje 75-ste verjaardag.
Ter gelegenheid van Herberhold's 75-ste verjaardag (27 Januari 1960) werd er een klein boekje uitgegeven met een beknopte directeursschap in dichtvorm, geschreven door dichter Clinge Doorenbos. Dit moment was ook het officieële einde van Herberhold's connectie met de fabriek.
De pagina's van dit boekje zijn terug te vinden in de rubriek 'Verzameling->Diversen'.

Dat het niet altijd pais en vree was, is wel te lezen in dit verslag [pagina 1], [pagina 2]

CAO onderhandelingen 1961.
De werkweek in deze tijd was geen 40 uur, maar veelal 45 en zelfs 47 uur. Door een tekort aan het vinden van personeel, wilde de directie een 45 urige werkweek (was meer dan 47 uur) invoeren met werkdagen van 9 uur. Dat dit niet geheel zonder problemen ging is te lezen in deze stukken correspondentie tussen de fabriek, de bonden en het College van Rijksbemiddelaars (een meer uitgebreide tijdslijn vindt u onder 'Historie->Briefwisselingen').

Huursubsidie.
In 1962 werkten diverse personen op de fabriek die de 65 reeds gepasserd waren, en ontvingen daarvoor AOW. Aangezien het hebben van een eigen woning in die tijd nog niet zo algemeen was als vandaag de dag, en de huren soms hoger waren dan het inkomen kon opbrengen, werd er reeds in die tijd al een huursubsidie toegekend. Personeelszaken wilde indertijd de door de werkgever aanvulling op de huursubsidie in mindering brengen voor deze mensen die AOW ontvingen.
Het verzoek hiertoe is hier te vinden (30 augustus 1962), en de reactie van het College hier (26 oktober 1962).
Het is (nog) niet bekend hoe dit verder afliep.

Een bruiloftsfeestje.
De heer Herberhold en de heer Oskam hadden een goede onderlinge band, welke dusdanig was dat de heer Herberhold aanwezig was bij de bruiloft van de dochter van de heer Oskam met de zoon van de heer van Soest. Zie ook deze felicitatiebrief bij het voorgenomen huwelijk en foto waarbij te zien zijn (v.l.n.r.), Herberhold, Oskam en van Soest.

Ook deze felicitatiebrief na de aankondiging van de geboorte van hun dochter geeft aan dat deze band erg goed was.

Nieuwe productielijnen.
Technische ontwikkelingen stonden niet stil, ook niet bij de fabriek. Zo werden er in 1963 nieuwe machines in de productielijn in gebruik genomen, die ontworpen waren om de nieuwe batterijuitvoering te kunnen produceren. Deze machines zijn door de heer Oskam en zijn medewerkers ontworpen en gebouwd met standaad onderdelen en eigen, zelf gemaakte onderdelen.
Zo toont deze foto de machine zoals deze was voordat deze werd ingezet in de dagelijkse productie van de batterijen.
Deze machine kan slechts 1 type batterij maken (b.v. de 'grote staaf' / R20), en een 2e, vrijwel gelijkwaardige machine was er voor de 'kleine staaf' / R14 modellen.
Deze machines waren in gebruik tot 1975, toen de metalen mantelbatterij werd geproduceerd.
Andere foto's van deze productielijn zijn [1], [2], [3], [4], [5], [6].

Nog een feestje.
De heer Minnes Jr. was erg goed bevriend met Herberhold, hij organiseerde een feestje ter gelegenheid van Herberholds 80-ste verjaardag. Hoewel de heer Herberhold op die dag zelf niet in Utrecht vertoefde werd het feestje in maart 1965 gehouden [1], alwaar nog eens 10 personeelsleden een huis in het vooruitzicht werd gesteld mits men aan enkele voorwaarden bleef voldoen.

De loodgieter dood gevonden.
Niet al het personeel dat op de fabriek rondliep was daadwerkelijk alleen daar aktief.
Zo werkte voor Herberhold ook een paar ambachtslieden, die verschillende werkzaamheden uitvoerde voor de huizen de Herberhold in bezit had, zo was er een timmerman en een loodgieter (Hr. P. Pijpe) daarvoor in dienst.
De loodgieter werd op 11 oktober 1964 bij het aanbreken van de dag dood gevonden bij de opslag van zijn materialen, waar hij zeer vroeg in de ochtend naartoe was gegaan voor het ophalen van de benodigde spullen voor die dag.
Dit resulteerde in een politie onderzoek, tenslotte was het vinden van een dode op een fabriek geen gewoonlijke zaak.
Na onderzoek bleek dat de loodgieter (54 jaar oud) aan een hartaanval was overleden.
Zie ook de rouwadvertentie in de rubriek 'Verzameling->Correspondentie->Advertenties(rouw)'

40 Jaar.
Op 1 oktober 1966 bestond de fabriek 40 jaar, hetgeen groots werd gevierd en waarvoor er ter gelegenheid een combinatie van een catalogus en een boekwerkje werd uitgegeven.

Vakantie, overlijden & begrafenis.
Op 10 februari 1967 overleed de Heer Herberhold op 82-jarige leeftijd [1], [2], [3]en werd enkele dagen later op 15 februari begraven onder grote belangstelling van personeel en oud-personeel op de begraafplaats 'Den en Rust' te Bilthoven.

Slechts enkele weken voor zijn overlijden was de heer Herberold nog met zijn vrouw wezen skien in Oostenrijk, getuige deze ansichtkaart welke eind Januari 1967 nog aan de heer en mevrouw van Soest-Oskam werd gestuurd, de voorkant en de achterkant ervan.

Marketing.
Af en toe publiceerde een krant een artikel over ene product van de fabriek, dit keer over een nieuw type weideafrastering batterij.

Bedrijfsongeval.
Op Dinsdag 10 oktober 1967 vond er een klein bedrijfsongeval plaats binnen het magazijn van de fabriek aan de Alexander Numankade. Een transport lorrie die tussen de verdiepingen werd gebruikt schoot los en viel een stuk naar beneden. Tijdens dit ongeval raakten 2 medewerkers gewond.

Mini crisis.
In 1969 was er een kleine crisis binnen het bedrijf waarbij diverse stafleden het bedrijf verlieten. Hieronder vielen o.a. heren Priebe, Hes, Woudstra en Kerkhof. In het geval van de heer Priebe was als gevolg van interne vrijving tussen hem en de directie, die niet goed met hem overweg konden gaan, dit speelde al in 1962 ten tijde van de CAO onderhandelingen [1], [2].
Daar de heer Priebe via het hoofdkantoor van Varta was ingehuurt, was het ontslag van korte duur.
Er werden verder enkele nieuwe medewerkers uit Duitsland gehaald vanwege de noodzakelijke kennis voor de fabricage & controle van de gemaakte producten die onvoldoende in Nederland beschikbaar was.Bron : Utrechts Nieuwsblad (5 juni 1959)
Toon grotere versie
De Quandt groep werd eigenaar van de Pertrix-Union fabriek in 1926. Pertrix was vooral bekend van de vele zaklampen, en was eveneens ook een producent van batterijen. In 1967 veranderde de naam 'Pertrix-Union' in 'Varta'.


Bron : Utrechts Nieuwsblad (28 januari 1960)
Toon grotere versie


Bron : Utrechts Nieuwsblad (20 maart 1960)
Toon grotere versie


Bron : De Tijd (04 april 1960)
Toon grotere versie
In de kantine van de fabriek kondigde Herberhold met de onderstaande uitspraak de jubilarissen aan dat ze hun huis kregen :

"Dames en Heren, wij willen erop drinken, dat u nu een eigen huis hebt. Wij hopen, dat u er erg gelukkig in mag zijn, dat u er straks een onbezorgde levensavond in mag doorbrengen en dat het voor u een stimulans mag zijn in moeilijke tijden."


Bron : Utrechts Nieuwsblad (1 oktober 1959)
Toon grotere versie

Toon grotere versie

Toon grotere versie


Bron : NL-HaNA, SZW / Arbeidsovereenkomsten, 2.15.5295, inv.nr. 5122
Toon grotere versie.


Bron : NL-HaNA, SZW / Arbeidsovereenkomsten, 2.15.5295, inv.nr. 5122
Toon grotere versie.


Bron : Mevr. van Soest-Oskam


Bron : Mevr. van Soest-Oskam


Bron : Mevr. van Soest-Oskam


De heren Priebe (links), Nouwen (zittend) en Oskam (staand), in de achtergrond de heer Hes.
Bron : Mevr. van Soest-Oskam


Bron : Mevr. van Soest-Oskam
Toon grotere versie


Rondfelsen van de bovenkant van de batterij.
Bron : Mevr. van Soest-Oskam
Toon grotere versie


Plaatsen van het messing kapje op de koolstift.
Bron : Mevr. van Soest-Oskam
Toon grotere versie


Afgifte van teer ter afsluting van de bovenkant.
Bron : Mevr. van Soest-Oskam
Toon grotere versie


Het nasmelten van de teermassa.
Bron : Mevr. van Soest-Oskam
Toon grotere versie


Hopper om de batterijen te laten afkoelen voor transport naar de trommelpers.
Bron : Mevr. van Soest-Oskam
Toon grotere versie


Roterende trommelpers waar de kale batterij in de plastic matel wordt geschoven.
Bron : Mevr. van Soest-Oskam
Toon grotere versie


Bron : Utrechts Nieuwsblad (27 januari 1965)
Toon grotere versie


Bron : Utrechts Nieuwsblad (12 februari 1967)
Toon grotere versie


Bron : Utrechts Nieuwsblad (11 februari 1967)


Bron : Utrechts Nieuwsblad (14 februari 1967)


Bron : Utrechts Nieuwsblad (15 februari 1967)
Toon grotere versie


Bron : Mevr. van Soest-Oskam


Bron : Mevr. van Soest-Oskam


Bron : De Nieuwe Holevoet (17 februari 1967)


Uit het Utrechts Nieuwsblad
(13 oktober 1967)

Bron : KDC - WILI-75 stuk 867
Toon grotere versie

Bron : KDC - WILI-75 stuk 867
Toon grotere versie