Periode 1950 - 1958 : Herstel & Jubilarissen


Door de langzame verbetering op de grondstoffenmarkt nam hierdoor ook de productie weer toe, en was de fabriek in steeds beter in staat om de bestellingen naar tevredenheid te kunnen uitvoeren.

De exporten namen ook weer toe, niet alleen naar België en Luxemburg, maar ook weer naar de nabije landen, en zelfs naar nieuwe export markten zoals Griekenland en nog verder, zoals Syrië.

Op 30 mei 1951 werd de fabriek die voorheen bekend was als 'Batterijen fabriek C. Herberhold', door het samengaan met het bedrijf 'Herlage' omgevormd tot 'Batterijenfabriek Herberhold N.V.' [1].

Reeds begin jaren '50 zag Herberhold in dat schaalvergroting gewenst was en voerde in 1953 overleg met de ETEF om eventueel samen te gaan en zelfs hiervoor een nieuwe N.V. op te richten. Het ging niet door, het waarom zal wellicht altijd in de duisternis blijven.
Zie ook 'Brief 2' in de rubriek 'Verzameling->Correspondentie->Brieven ETEF'.

25 Jaar
Op 1 oktober 1951 bestond de fabriek 25 jaar, hetgeen gevierd werd met een feest op de fabriek, waarbij ook het mobiele reclame omroep station van A. Hagemans aanwezig was, zie de foto's [1] en [2].

Hoewel men wellicht het idee krijgt dat de heer Herberhold autoritair was, was hij zeer begaan met zijn personeel, getuige de stichting van een kindercreche begin jaren '50.

Sinterklaas werd elk jaar op de fabriek gevierd, waarbij de personeelsleden menigmaal een leuke attentie kregen. Daarnaast werd er met kerstmis een goed gevuld kerstpakket toebedeeld, wat in die tijd meer een uitzondering dan regel was. Het vlees in deze kerstpakketten werd geleverd door slagerij Oostrum. Later werd de heer Oostrum medewerker van de fabriek als en werd uiteindelijk hoofd eindcontrole.

Jubilaris.
Was een personeelslid 25 jaar in dienst van de fabriek, dan werd deze persoon uitbundig in het zonnetje gezet, deze man of vrouw in kwestie kreeg namelijk een huis cadeau als erkenning voor getoonde inzet.
Dit valt b.v. te lezen in deze berichten uit het 'Utrechts Nieuwsblad' van 1954 & 1955.
Dat een (toekomstig) jubilaris eem huis ging krijgen was eigenlijk niet al te moeilijk te achterhalen, de fabriek adverteerde eigenlijk gewoon voor het kopen van een geschikt huis, zoals hier te lezen is.

In de nacht van 14 op 15 april 1956 brak er een klein brandje uit op het terrein, dit kon gelukkig snel en zonder veel schade geblust worden [1].

In deze tijd was de 'BB' (Bescherming Bevolking) nog actief, er werden elk jaar diverse oefeningen gehouden. Een van die oefeningen vond plaats op 18 september 1956. Voor Utrecht was er een grote oefening, maar liefst 450 mensen waren in touw voor de gesimuleerde aanval met vliegtuigbommen. Een deel van de oefening vond plaats bij de fabriek [1] , [2].

In augustus 1958 kreeg de fabriek van defensie een bestelling ter waarde van Fl 175035,- voor de levering van droge batterijen (zie b.v. het etiket van 28 oktober 1958).

Het 'kazen' incident.
Herberhold probeerde altijd een gunstige deal te bewerkstelligen.
Zo kon hij een keer (1955?) een hele partij ronde Goudse kazen kopen voor een lage prijs.
De werknemers kregen dat jaar dan ook een van deze kazen als kerstpakket inplaats van een doos zoals gebruikelijk was.
Dat deze beslissing niet bij iedereen in goede aarde viel, bleek naderhand wel daar een paar werknemers met deze kazen gingen voetballen in de ruimte tussen het hoofgebouw en de elementenkeet.
Of Herberhold dit zelf heeft gezien danwel is medegedeeld is vooralsnog onbekend.


Bron : Utrechts Nieuwsblad (30 mei 1951)

Dansend en toekijkend personeel in de gang tussen de productie ruimtes en de open materiaal loodsen.

Groepsfoto van het personeel aan de voorkant van het hoofdgebouw.


Bron : Utrechts Nieuwsblad (7 december 1954)
Toon grotere versie


Bron : Utrechts Nieuwsblad (5 december 1955)
Toon grotere versie


Bron : Utrechts Nieuwsblad (24 november 1955)


Bron : Utrechts Nieuwsblad (16 april 1956)


Bron : Utrechts Nieuwsblad (18 september 1956)
Toon grotere versie


Bron : Utrechts Nieuwsblad (20 september 1956)
Toon grotere versie