Periode 1927 - 1939 : De nieuwe start


Herberhold ging daarna alleen verder onder de naam 'Batterijenfabriek Herberhold'. De vraag nam toe, en er werd besloten om een geheel nieuwe fabriek te bouwen. Deze nieuwe fabriek werd gebouwd op slechts enkele honderden meters afstand van de oorspronkelijke fabriek en wel op de hoek Lijnweg / Balkstraat, en officiëel geopend ([1], [2], [3], [4]) op 22 februari 1930. Zie ook de voorkant uit 1931, 1948 en 1980, alsmede de plattegrond / bouwtekeningen plattegrond, bouwtekening 1, bouwtekening 2, of de luchtfoto's uit de jaren 1944, 1962 en 2009.De fabriek was indertijd zodanig gebouwd dat deze kon worden aangepast naar een serie van 42 kleine woningen en kleine fabriek indien de batterijen productie niet succesvol zou gaan blijken (met dank aan R. zur Lage).

In de fabriek werden diverse modellen batterijen en batterij onderdelen gefabriceerd, en al snel werkten er 150 man. Vanaf dat moment waren de batterijen landelijk te koop onder de eigen namen 'Witte Kat' & 'Molen' alsmede onder diverse andere, door winkels zelf gehanteerde eigen namen.
(zie hiervoor het eitketten archief 1938 - 1940 voor een selectie van de diverse namen).

Groei van de markt door groeiend gebruik van batterijen door het publiek zorgde voor een toenemende productie, waardoor het personeelsbestand al vlot toenam en er ruim 250 mensen in dienst waren.

Het ging zelfs zo goed, dat er besloten werd om in 1930 een fabriek in Australië op te richten (meer informatie is te vinden in het hoofdstuk 'Australië').

Daarnaast nam begin jaren '30 de export van batterijen naar Engeland fors toe, totdat er door de Engelse regering invoer beperkende regels werden opgesteld om de eigen productie te beschermen.
Dat er veel geexporteerd werd is te zien aan deze advertentie

Eind 1933 had Herberhold blijkbaar een meningsverschil tussen B&W en hemzelf over de gasprijzen die de gemeente hanteerde. Het lijkt erop dat de gemeente de gasprijs de juiste waarde had, terwijl de diverse omliggend gemeenten andere (lagere) prijzen hanteerden.
Herberhold probeerde de gebezigde uitspraken van B&W gestaaft te krijgen door om de onderbouwing van die uitspraken te verkrijgen..

Rond het midden van de jaren '30 nam de afzet in Nederland geleidelijk af, daar vrijwel in het gehele land de huizen ge-elektificeerd waren, en veel apparaten (denk hierbij aan radio's, de deurbel, enz.) door verbeteringen en goedkopere productie veelal met een lichtnet aansluiting uitkwamen; waardoor de afhankelijkheid van batterijen afnam ([1], [2]).
Ook de crisisjaren deden de fabriek geen goed, daar de meeste mensen niet erg veel geld te besteden had.
In de aanloop van 1940 nam door de dreiging van uit Nazi-Duitsland de productie weer fors toe, grotendeels vanwege orders door het Ministerie van Defensie. Zie evt ook de personeels advertenties van 1939 (Verzameling->Correspondentie->Personeel).

De fabriek had een 2e magazijn op de Alexander Numankade 75, dit was in gebruik van midden jaren 30 tot begin jaren '70. Vanuit dit magazijn werden veel buitenlandse verzendingen afgehandeld (foto1), (foto2).
Opm : de Lijnweg is later hernoemd naar de 'Nieuwe Pijlsweerdstraat'.

Een kleine anekdote : Herberhold was blijkbaar wel een liefhebber van goede auto's hij reed eind jaren '30 in een Lincoln (Ford) Zephyr. Zie zijn commentaar in deze Ford brochure uit 1938/1939 (pagina 4, linker kolom).

In de jaren '50 reed hij een Cadillac
De nieuwe fabriek, waarvoor Herberhold in 1929 opdracht gaf om te bouwen, werd getekend door architectenburo Koster te Utrecht. Het oorspronkelijke gebouw was 98,25 meter lang, 11,6 meter breed en 8,20 meter hoog en bestond uit 2 bouwlagen. Op de begane grond was in het linker gedeelte het kantoor gevestigd, en in het rechter gedeelte en van de productie hallen.
Op de eerste verdieping was links de oorspronkelijke bedrijfswoning (later ook kantoren). Direct daarnaast waren de (gescheiden) was- en schaftruimten voor de mannen en vrouwen, en de rest van de verdieping was de 2e productiehal. Het is opvallend dat de vloeren deels van hout waren, en niet van beton, wat men wellicht zou verwachten. Alleen op de begane grond, aan het eind van de hal was er een betonnen vloer. Achter het gebouw liep parallel een lange rij van kleine, open ruimtes, hier stonden o.a. de diverse bulk goederen opgeslagen, alsmede rijwiel stallingen voor de werknemers.

Zie ook de plattegrond en de 2 bouwtekeningen.

Bron : Het Utrechts Nieuwsblad (31 januari 1930).

Bron : Het Utrechts Nieuwsblad (22 februari 1930)
Toon grotere versie.

Bron : Het Utrechts Nieuwsblad (25 februari 1930).

Bron : Het Centrum (26 februari 1930)
Toon grotere versie.

Aanzicht van de voorgevel. Op de voorgrond de kantoor ingang en een opslagplaats.
Scan verkregen van de heer Wersch (Volksbuurt museum Utrecht)
Fotograaf : onbekend
Grote versie van deze foto.

Aanzicht van de voorgevel.
Fotograaf : M.A.J. van Bommel
Grote versie van deze foto.

Voorkant van de voorkant van de fabriek omstreeks 1980.
De fabriek is begin jaren '80 gesloopt en heeft daardoor op deze plaats ruim 50 jaar gestaan.
Bron : Het Utrechts Archief.

Grote versie van deze foto.


USAF Luchtfoto uit 1944 met daarop de fabriek.
Goed is nog te zien dat er indertijd weinig bebouwing rond de fabriek was.


Luchtfoto uit 1962 met daarop de fabriek.
De voorste rij is het kantoor, magazijn en verpakkings gedeelte, de 2e rij is waar de batterijen gefabriceerd werden.


Google maps luchtfoto van 2009 met daarop de huidige bebouwing.


Groepsfoto met al het personeel bij de fabriek ter gelegenheid van de feestelijke opening.


Bron : Algemeen Handelsblad (24 mei 1930).


De brief met uitleg en verzoek.
Toon grotere versie


Bron : Utrechts Nieuwsblad (10 juli 1934).
Toon grotere versie


Bron : Utrechts Nieuwsblad (13 september 1934).
Toon grotere versie


Het magazijn in 1967.
Bron: Utrechts Archief.


Tijdens de sloop in 1977.
Bron: Utrechts Archief.


De auto van Herberhold in de jaren '50.
Met dank aan Hr. L van den Dool.