Productie proces van de oorspronkelijke bruinsteen batterijen.


Hier komt een uitleg hoe indertijd de batterijen werden geproduceert met uitleg en grafische voorstelling.
(Foto / grafische voorstellingen worden nog toegevoegd.)

Stap 1 - Hulzen fabricage.
De hulzen werden in eerste instantie gemaakt van een dun schijfje zink welke aan een rond gewalst langwerpig plaatje zink werd gesoldeerd. Deze methode werkt goed voor kleine series vanwege de relatieve arbeidsinspanning. Bij Herberhold werd daarna overgeschakeld naar de fabricage van hulzen door deze te persen van dikkere schijfjes zink en het overtollige materiaal aan de bovenkant weg te snijden. Het zinkafval werd weer naar de smelterij geretouneerd voor hergebruik. Naarmate de benodigde hoeveelheden hulzen toenamen, werden deze uiteindelijk kant en klaar ingekocht.

Stap 2 - Verwerking elektrolyt.
Het elektrolyt is een mengsel van zinkchloride met meel. Dit mengsel met de dikte van karnemelk wordt in de hulzen gegoten en in een stoombad geplaatst, waardoor de buitenste laag van het elektroly indikt en aan de huls blijft zitten. Na enige tijd wordt het overtollige elektrolyt uit de huls gegoten en weer hergebruikt. De hulzen worden nog nagestoomt om het achtergebleven materiaal verder in te dikken, dit wordt mede veroorzaakt door het meel dat erin zit.

Stap 3 - Koolstaaf en prop.
In een persmachine worden de proppen gemaakt rondom de koolstaaf en bevat een mengsel van bruinsteen, koolstof en bindmiddel. De prop is omwikkeld met een gaaskous om het mengsel bij elkaar te houden. De prop wordt vervolgens in de hulst geperst.

Stap 4 - Afwerking batterij.
De afwerking van de batterij vindt plaats door deze af te sluiten met een kartonnen plaatje waarna er een laagje vloeibare teer bovenop word gegoten. Bij de latere modellen werd de zinken bovenrand iets omgewalst om insnijden van de rand in het plastic te voorkomen.

Stap 5 - nacontrole, etikettering en verpakken.
Elke batch van batterijen werd getest op lading, leegloop en kwaliteit. Gebeurde dit in het begin manueel, reeds vanaf begin de vroege jaren '60 werd dit reeds half-automatisch & automatisch gedaan. Etikettering vond plaats door het opplakken van een papieren label of het persen van de batterij in een plastic huls afhankelijk van de tijdsperiode waarin ze werden gemaakt.